Muzyka w różnych wymiarach – wydarzenie z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie

Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i już jutro z tej okazji odbędzie się nasze wydarzenie Muzyka w różnych wymiarach, na które z ogromną przyjemnością Państwa zapraszamy do Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i online na stronę wydarzenia na Facebooku (Muzyka w różnych wymiarach) o godz. 13.13
Wstęp wolny
💙
Muzyka w różnych wymiarach to unikalne wydarzenie artystyczne, o celach terapeutycznych tworzone z udziałem dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń. Wymiar artystyczny muzyki spotyka się w nim
z wymiarem terapeutycznym. Oryginalność przedsięwzięcia polega na włączeniu osób z autyzmem do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację ich kultury, odrębnej i specyficznej. Głównym założeniem projektu jest ukazanie spektrum różnorodności autyzmu w formie prezentacji 7 występów muzycznych i choreograficznych przygotowanych specjalnie na tą okazję przez dzieci z Sieci Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych „Dzwoneczek”.
Ze względu na to, że będą to występy przygotowywane zupełnie niezależne od siebie ale w oparciu o wspólną metodykę pracy terapeutycznej i wychowawczej, wydarzenie pokarze niezwykłą różnorodność autyzmu. Ponadto koncert zaprezentuje różnorodność form muzycznych, od instrumentalnych, przez wokalne, choreograficzne, performatywne po wizualne ilustracje w postaci projekcji i obrazów malarskich.
W koncercie zaprezentowany zostanie szeroki repertuar składający się zarówno z utworów autorskich (stworzonych przez członków Stowarzyszenia A TO MY), jak i znanych utworów muzyki klasycznej
i popularnej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa malarstwa ilustrującego utwory muzyczne wykonywane podczas koncertu.
Wydarzenie jest rezultatem cyklu warsztatów muzycznych, choreograficznych i malarskich.

Wspólny występ na dużej scenie i wystawa są dla uczestników okazją do sprawdzenia swoich umiejętności artystycznych i społecznych w realnej sytuacji. Warsztaty muzyczne obejmują naukę gry na instrumentach muzycznych, warsztaty choreograficzne, naukę ruchu scenicznego, a podczas warsztatów malarskich dzieci malują obrazy ilustrujące utwory muzyczne z koncertu. Ruch, podobnie jak głos (mowa) jest deficytowym obszarem osób ze spektrum autyzmu, więc oba te obszary są w podczas warsztatów wzmacniane poprzez działania muzykoterapeutyczne, choreoterapeutyczne, a także logorytmikę, trening słuchowy i wiele innych. Dodatkowo projekt składa się z działań towarzyszących, które również są prowadzone w systemie warsztatów dla uczestników: tworzenie rekwizytów do występu, ćwiczenie komunikacji alternatywnej i Trening Umiejętności Społecznych w obrębie zachowań społecznych oczekiwanych podczas wydarzenia kulturalnego.
Występ składał się będzie z kilkuetapowego koncertu multiinstrumentalnego z różnymi elementami choreografii, wizualizacji i narracji słownej (element edukacyjny projektu). Wykonawcami będą prowadzący warsztaty (muzykoterapeuci, terapeuci z Poradni PIKTOGRAMY, nauczyciele P.P. „Dzwoneczek”, rodzice, artyści wizualni, muzycy; członkowie stowarzyszenia A TO MY, wolontariusze i partnerzy projektu) i uczestnicy (dzieci ze spektrum autyzmu i afazją rozwojową w wieku przedszkolnym oraz dorosłe osoby z orzeczeniem- głównie w zakresie pracy nad elementami scenografii, wizualizacji i dokumentacji).

Projekt jest prowadzony zgodnie z podejściem TEACCH (Treatment and Education of Autistic and reladed Communication handicapped Children), w oparciu o przekaz wspomagany w systemie AAC PIC (Pictogram Ideogram Communication), który jest niezrównaną metodą ułatwiającą komunikację
i wyrażenie potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Na rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi A TO MY, we współpracy z Siecią Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych „Dzwoneczek”, I i II Niepubliczną Poradnią Konsultacyjno- Szkoleniową Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy” i przy wsparciu
ze strony Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie ATOMY
#StowarzyszenieATOMY
www.atomyautyzm.com.pl

Sieć Niepublicznych Przedszkoli terapeutycznych Dzwoneczek
www.specjalneprzedszkole.pl
Punkt Przedszkolny Niebieski Dzwoneczek
Punkt Przedszkolny Srebrny Dzwoneczek
Punkt Przedszkolny Złoty Dzwoneczek
@Punkt Przedszkolny Zielony Dzwoneczek
https://www.facebook.com/zielonydzwoneczek
www.zielonydzwoneczek.pl
@Punkt Przedszkolny Jagodowy Dzwoneczek
https://www.facebook.com/jagodowydzwoneczek
www.jagodowydzwoneczek.pl
Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno- Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”
www.wwrszczecin.pl

WSPARCIE:
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

PATRONI MEDIALNI:
Kurier Szczeciński
@24kurier.pl, Kurier Szczeciński @kurierszczecinski, #kurierszczecinski

Radio ESKA Szczecin
ESKA Szczecin News
96,9 FM

TVP3 Szczecin
TVP3 Szczecin

Pedagogika specjalna portal dla nauczycieli
Pedagogika Specjalna – Portal dla Nauczycieli – Portal dla Nauczycieli
www.pedagogika-specjalna.edu.pl

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
www.perfectus.edu.pl

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych
@INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych
INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych
www.inkubatorkultury.szczecin.pl

Stowarzyszenie Media Dizajn
@Stowarzyszenie Media Dizajn
https://www.facebook.com/mediadizajn
www.mediadizajn.pl

Przecław 3D
@Przeclaw 3D
https://www.facebook.com/przeclaw3D

Tagi:
#SwiatowyDzienWiedzyOAutyzmie #SwiatowyDzienSwiadomosciAutyzmu
#ZaswiecSieNaNiebiesko
#Autyzm
#AAC
#Szczecin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *