XVI Konferencja Piktogramy 2017

Od wielu lat jesteśmy partnerem honorowym

KONFERENCJI PIKTOGRAMY:
OD KONTAKTU W INTERAKCJACH DO ROZWOJU JĘZYKA W PRZEKAZIE WSPOMAGANYM.
AAC-PIKTOGRAMY MODEL TERAPII MOWY  W OPARCIU O TEKSTY MELODYCZNE Z AAC-PIKTOGRAMY

Zapraszamy na oficjalną stronę organizatorów:
http://www.piktogramy.com.pl/

Informacje o XV Konferencji, która odbyła się w 2016 roku:

XV Konferencja Piktogramy 2016

OD KONTAKTU W INTERAKCJACH DO ROZWOJU JĘZYKA W PRZEKAZIE WSPOMAGANYM

AAC-PIKTOGRAMY

MODEL TERAPII MOWY  W OPARCIU O TEKSTY MELODYCZNE Z AAC-PIKTOGRAMY

20-22 MAJA  (PIĄTEK-SOBOTA-NIEDZIELA)  2016 SZCZECIN


PROGRAM

PIĄTEK 20 MAJA 2016

godz. 17.00 – 19.00
SPOTKANIE W TERAPEUTYCZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM DZWONECZEK – PREZENTACJA i OMÓWIENIE MODELU PRACY i ZWIEDZANIE PRZEDSZKOLA

 • zapoznanie się Z TECHNIKAMI I METODAMI PRACY z osobami z zaburzeniami w komunikacji językowej (zaburzenia pragmatyczno-semantyczne, SLI-specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, alalia,  zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, oligofazja) podopiecznymi przedszkola
 • tworzenie  środowiska językowego dla osoby uczącej się przekazu AAC
 • wystawa pomocy dydaktycznych do kształtowania języka i rozwoju edukacji dla dzieci z różnymi deficytami

SOBOTA 21 MAJA 2016

KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW

REJESTRACJA OD GODZ.8.30

GODZ.9.00 ŚNIADANIE Z AAC-PIKTOGRAMY: POWITANIE GOŚCI

GODZ.9.30-13.00 PREZENTACJA, WYKŁAD, DOKUMENTY FILMOWE,  ZABAWY TEMATYCZNE, WARSZTAT  MUZYCZNY,

mgr Maria Podeszewska

 • KOMUNIKACJA O POTRZEBACH dla nisko funkcjonujących użytkowników AAC
 • BUDOWANIA JĘZYKA  dla wysoko funkcjonujących użytkowników AAC
 • poznanie sposobów wprowadzania AAC i aranżowania interakcji
 • dobór  zadań, technik pracy   nauczycieli do poziomu funkcjonowania dziecka : synchronizacja i ujednolicenie postępowania zespołu  i rodziny
 • planowanie sytuacji uczenia pierwszych znaków porządkowych i osobistych
 • repertuar zabaw i zadań przedjęzykowych w codziennym funkcjonowaniu dziecka
 • repertuar tekstów melodycznych w codziennym funkcjonowaniu dziecka
 • indywidualne systemy komunikacji- konstruowanie odpowiednich pomocy z AAC

GODZ. 14 .00-17.00 PREZENTACJA, WARSZTAT POMOCY DYDAKTYCZNYCH

mgr A. Adamczyk

 • Konkrety-Znaki przestrzenno-dotykowe-Piktogramy  – prezentacja.
 • Sytuacje komunikacyjne wspomagane AAC : oparte na Konkretach-Znakach przestrzenno-dotykowych – filmy z omówieniem strategii komunikacyjnych nisko funkcjonujących uczniów ze złożoną niepełnosprawnością.
 • Warsztat pomocy dydaktycznych – omówienie.

GODZ.17.00-18.00

 mgr Maria Podeszewska 

 • Warsztat muzyczny- trening prozodii jako forma rozwoju wokalizacji i języka wokalnego

NIEDZIELA 22 MAJA 2016

GODZ.09.00-11.00 PREZENTACJA, PANEL DYSKUSYJNY

Lidia Klaro-Celej

 • Modele pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w Europie. Zatrudnienie a życie osobiste ludzi z „niepełnosprawnością różnoraką” rozwiązania prawno-społeczne.

GODZ.11.00-14.00   STRATEGIE MULTIMEDIALNE I KREATYWNE ARANŻACJE RUCHOWO-PRZESTRZENNE W NATURALNYM ŚRODOWISKU DZIECI, OMÓWIENIE, POKAZ

mgr M. Podeszewska

inż. P. Paczkowski i O. Chmioła

 • Wprowadzania Piktogramów – program komputerowy: Język Piktogramów, Teksty Melodyczne, prezentacja programu i zapoznanie z funkcjonalnością.
 • Kreatywne  zabawy przestrzenne – performance z Piktogramami
 • Teksty melodyczne jako podstawa autorskiego programu edukacji ucznia niemówiącego- użytkownika AAC-piktogramy

GODZ.15.00-16.00     KONCERT NAUKI MUZYKI GORDONA

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY.

Uczestnicy otrzymują certyfikat- świadectwo ukończenia szkolenia upoważniające do pracy z Piktogramami, gdzie wszystkie osoby prowadzące szkolenie poświadczą podpisem zdobytą przez uczestników wiedzę.

W zestawie materiałów konferencyjnych uczestnicy otrzymają:

 • graficzny harmonogram konferencji jako model planu aktywności dla ucznia-użytkownika AAC-piktogramy
 • fragmenty prezentacji wykładowców na płycie CD
 • zestaw Piktogramów – ok. 1400 znaków na 26 planszach A4 /materiały do ćwiczeń praktycznych/
 • zestaw  tekstów melodycznych z planszami kontekstowymi, wprowadzającymi Piktogramy
 • zdjęcie grupowe uczestników szkolenia
 • udział w  loteriach z nagrodami

DODATKOWE FORMY SZKOLENIA:

 • wystawa pomocy dydaktycznych z Piktogramami ,stoiska sprzedaży
 • loterie z nagrodami i zabawy edukacyjne ćwiczące strategie komunikacyjne  AAC
 • udział w koncercie muzyki Gordona

REJESTRACJA

Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj i przejdź do formularza)

 


CENA

Cena konferencji: 450 zł. Potwierdzeniem udziału jest wpłata zaliczki 100 zł. i wypełnienie formularza (lub zgłoszenie e-mailowe) do 10.05.2015 r.

Dla osób uczestniczących wcześniej w różnych formach naszych szkoleń cena ze zniżką : 400 zł.

Dane i numer konta do przelewu na XV Konferencje: Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno-Szkoleniowa ul. Kuśnierska 10, 70-536 Szczecin numer konta: 58 1540 1085 2001 5302 8424 0001

 


LICZBA GODZIN

ok. 20 godz. prezentacji, wykładów i zajęć warsztatowych przygotowujących  do podjęcia terapii mowy i prowadzenia edukacji dla dzieci z dysfunkcjami rozwoju i trudnościami językowymi

 


FORMY SZKOLENIA

wykłady, prezentacje, wideo-dokumenty, warsztaty, panel dyskusyjny, wystawa pomocy dydaktycznych , sesja muzykoterapii aktywnej, udział w koncercie muzykoterapii Gordona

 


UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA JAKĄ ZDOBĘDĄ UCZESTNICY

 • wiedza w zakresie normatywnych etapów rozwoju komunikacji i nabywania kompetencji językowychszczególna rola muzyki w kształtowaniu rozwoju mowy
 • planowanie wsparcia dla dzieci z dysfunkcjami rozwoju: diagnoza uczestnicząca
  1. zabawy kontaktowe i  motywujące do  zachowań komunikacyjnych
  2. muzyczne interakcje językowe w oparciu o podejście Gordona
  3. wprowadzanie pierwszych strategii : codzienność wymaga struktury, rutyny, rytmu
 • przygotowanie do nauki  komunikacji w oparciu o przekaz wspomagany AAC-piktogramy:
  1. tworzenie środowiska językowego motywującego do aktywności: wizualne aranżacje, pomoce osobiste, tablice przejścia, tablice tematyczne, teksty melodyczne z Grupy A, B, C, D
  2. wsparcie sytuacyjne : dobór słownika i budowanie odmiennych strategii  komunikacyjnych na różnych poziomach rozwoju
  3. postawa i zaangażowanie dorosłych partnerów dziecka
  4. aranżacje zabaw między dziećmi niemówiącym
 • projektowanie wsparcia komunikacyjnego dla nisko-funkcjonujących dzieci,  pomoc w warunkach domowych i szkolnych: Konkrety-znaki przestrzenno-dotykowe
 • metodyka łączenia nauki komunikacji wspomagającej AAC z rozwojem wokalnym dziecka: poszerzanie prozodii i artykulacji
 • doniesienia ze świata: edukacja ucznia z trudnościami komunikacyjnymi z perspektywy dorosłego życia: życie zawodowe i życie osobiste

 


ORGANIZACJA KONFERENCJI

Zapewniamy całodzienne wyżywienie podczas trwania konferencji. Przerwy obiadowe są uzgadniane między uczestnikami a wykładowcami ze względu na otwarta formułę zajęć: panele, warsztaty i prezentacje. Stały catering w sali konferencyjnej  ułatwia płynny przebieg zajęć bez zbędnych/licznych przerw.

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I INNE FORMALNOŚCI (ROZLICZENIA I FAKTURY) ODBYWA SIĘ OD GODZ. 8.30 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI PRZEWIDZIANE JEST O 9.30.

CENA KONFERENCJI: 450 ZŁ. POTWIERDZENIEM UDZIAŁU JEST WPŁATA ZALICZKI 100 ZŁ. I WYPEŁNIENIE FORMULARZA (LUB ZGŁOSZENIE E-MAILOWE) DO 10.05.2016 R.

Dla osób uczestniczących wcześniej w różnych formach naszych szkoleń cena ze zniżką : 400 zł.

DANE I NUMER KONTA DO PRZELEWU NA XV KONFERENCJE: NIEPUBLICZNA PORADNIA KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWA UL. KUŚNIERSKA 10, 70-536 SZCZECIN NUMER KONTA: 58 1540 1085 2001 5302 8424 0001

WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: WWW.PIKTOGRAMY.COM.PL

ORGANIZATORZY: M. PODESZEWSKA TEL: 501 07 08 47       S. MATEŃKO TEL: 501 02 04 06

 

:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *