darowizny i 1,5%

Przekaż 1,5 % podatku na rzecz działań statutowych Stowarzyszenia

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie e-PIT 2023 z PITax.pl jest możliwe dzięki projektowi “PITax.pl dla OPP” prowadzonemu we współpracy z IWOP.


1,5% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych (sposób finansowego wsparcia), którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

 

Kto może przekazać nam 1,5%?

1,5% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczający się w Polsce:

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1,5% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać nam 1,5%

Podatnik przekazuje 1,5% przy rozliczeniu podatkowym za rok poprzedni. Wygląda to na przykład tak. Od stycznia do kwietnia 2023 roku podatnicy wypełniają swoje zeznania podatkowe, gdy już wiedzą, jak wysoki podatek muszą zapłacić za 2022 rok (lub już zapłacili w zaliczkach podatkowych), mogą w swoim zeznaniu podatkowym wskazać, że część tego podatku (tj. 1,5%) chcą przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego; podają wtedy jej nazwę i numer KRS w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Nie dokonują jednak samodzielnie wpłaty na konto organizacji. Pieniądze przekazuje urząd skarbowy.

To bardzo proste i nic Państwa nie kosztuje a satysfakcja z przekazania 1,5% podatku na realizacje marzeń osób niepełnosprawnych – bezcenna.

Nasz numer KRS 0000471547
Bank Ochrony Środowiska SA 19 1540 1085 2030 3222 2854 0001

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 z późn. zm.)


Zachęcamy również do przekazywania DAROWIZN
na cele statutowe naszej organizacji !

W tym celu wystarczy wpłacić dowolną kwotę na nasze konto bankowe w tytule wpisując słowo „Darowizna”
nr konta: 19 1540 1085 2030 3222 2854 0001 (BOŚ)

Dzięki Państwa wsparciu będzie możliwa dalsza realizacja wielu przedsięwzięć, m.in. :
– wycieczek dla dzieci i młodzieży
– spotkań, szkoleń i warsztatów tematycz
nych
– budowy przestrzeni sensorycznej
– wystaw, prezentacji i wielu inicjatyw społecznych

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość odliczenia darowizny od dochodu w wysokości do 6%: „zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w myśl art. 3 ust. 2 oraz 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odliczeniu od dochodu w kwocie nie większej niż 6% jego wysokości podlegają darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych”

(Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-prawo-do-odliczenia-darowizn-w-zeznaniu-rocznym).

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Stowarzyszenia A TO MY

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi „A TO MY”
(w skrócie Stowarzyszenie ATOMY)
KRS:0000471547

ul. Kuśnierska 10
70-536 Szczecin
Zachodniopomorskie