Między dźwiękami

Zapraszamy serdecznie na niezwykłe wydarzenie „Między Dźwiękami”, które celebruje zarówno Światowy Dzień Muzyki, jak i Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową. Koncert odbędzie się 2 października 2023 r. o godzinie 14:00 w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych ul. Al. Wojska Polskiego 90 w Sali kinowej.

To wyjątkowy projekt artystyczny o głównym celu terapeutycznym dla osób z autystycznego spektrum zaburzeń, afazją rozwojową oraz pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi, z szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym. Będzie to druga edycja cyklu rozpoczętego rok wcześniej, która przeniesie nas w fascynujący świat dźwięków, muzyki i terapii.

Projekt „Między Dźwiękami” skupia się na ukazaniu przestrzeni pomiędzy dźwiękami jako wspólnej dla osób neuro normatywnych i neuro atypowych. Chcemy wykorzystać różnorodne formy muzyczne w celu muzykoterapii oraz aktywizacji społecznej osób z afazją rozwojową
i autyzmem. Ten unikatowy koncert stawia również na popularyzację wiedzy dotyczącej potrzeb tych niezwykle ważnych grup społecznych.

Dźwięk to fundamentalna część naszego życia, otaczająca nas w różnych postaciach i wpływająca na percepcję otaczającego nas świata. Przestrzeń pomiędzy dźwiękami to miejsce, w którym muzyka, terapia mowy i muzykoterapia splatają się, wyznaczając obszar, gdzie dźwięki mają moc leczenia
i wyrażania emocji. Od terapii mowy dla osób z afazją rozwojową po wsparcie dla jednostek
z autyzmem, muzyka staje się niezastąpionym narzędziem, skutecznym i wszechstronnym. Muzyka nie tylko ma miejsce w koncertach czy na płytach; jest częścią naszego codziennego życia. Szumy ulicy, śpiew ptaków, szmery liści, skrzypienie drzwi, dźwięk nożyczek podczas wycinania, czy kredek podczas rysowania – wszystkie te dźwięki tworzą naturalną symfonię, której jesteśmy częścią. Docenienie dźwięków codzienności może przynieść nam większą świadomość otaczającego nas świata i wpłynąć korzystnie na nasze samopoczucie. Muzyka jest powszechnie uznawana jako forma wyrazu kulturowego. Każda kultura wykształca swoje własne gatunki muzyczne, odzwierciedlając w nich historię, tradycje i wartości społeczne. Muzyka nie tylko buduje tożsamość kulturową, ale także jest mostem łączącym różnice, umożliwiającym wzajemne zrozumienie i dialog między ludźmi o różnych korzeniach i na różnych poziomach neurorozwojowych.

Planowany koncert będzie zawierał komunikaty alternatywne w języku AAC PIC (Pictogram Ideogram Communication), które są niezrównaną metodą ułatwiającą wyrażanie potrzeb osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. To wyjątkowe podejście umożliwi uczestnikom projektu, w tym osobom autystycznym, na poszczególnych etapach realizacji, spełnianie potrzeb komunikacji oraz doświadczanie samorealizacji w tworzeniu projektu artystycznego, indywidualnie i ‚od podstaw’.

Koncert będzie jednym z wielu elementów projektu, który obejmuje cykl warsztatów muzycznych
i performatywnych. Zwieńczeniem tego cyklu będzie wspólny występ, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Trwające aktualnie warsztaty muzyczne obejmują naukę gry na różnych instrumentach, natomiast warsztaty performatywne skupiają się na układach choreograficznych, ruchu scenicznym
i operowaniu elementami scenografii. Wykonawcami tego niezwykłego spektaklu będą zarówno prowadzący warsztaty, jak i uczestnicy, co doda wydarzeniu szczególnego wymiaru.

Nasze Stowarzyszenie działa na rzecz wsparcia osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi od 10 lat. Nasz model pracy z osobami o tego rodzaju specjalnych potrzebach polega na współpracy z innymi podmiotami, codziennej pracy z naszymi podopiecznymi, tworzeniu dla nich projektów włączających i ich aktywizacji. Bardzo duży nacisk kładziemy na muzykoterapię i występy, ponieważ samo aktywne muzykowanie jest o wiele bardziej skuteczne, bardziej zapada w pamięć
i sprzyja terapii, szczególnie gdy kończy się prezentacją przed innymi.

 

Dołączcie do naszego artystycznego świętowania i wsparcia dla osób z afazją rozwojową i autyzmem, by razem doświadczyć niezapomnianej przestrzeni między dźwiękami.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatne. Prosimy o przybycie nie wcześniej niż 5 minut przed koncertem.

 

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie ATOMY (Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi) w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Mikrodotacje Lokalne Przedsięwzięcia FIO w Województwie Zachodniopomorskim 2021-2023.

#NOWEFIO, #NIW Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci ze środków #NOWEFIO, @KomitetPozytku.

Samodzielne Atomy

Szanowni Państwo,

Miło nam zaprosić Państwa do udziału
w bezpłatnym projekcie Samodzielne Atomy,
w ramach którego od sierpnia do połowy grudnia 2023 roku udzielimy wsparcia dorosłym (i/lub wchodzącym w dorosłość) osobom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi ze Szczecina i okolic, poprzez zorganizowanie szeregu działań pozwalających na ich usamodzielnienie w życiu codziennym
i zawodowym.

Program ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez realizację działań w czterech uzupełniających się obszarach: motywacyjnym, aktywizacyjnym, poradniczym i integracyjnym.

Oparty o model TEACCH i przekaz wspomagany AAC Pictogram Ideogram Communication, realizowany w czterech obszarach rozwojowych program oferuje działania, które wpływają na rozwiązywanie problemów i zaspokajanie najpilniejszych potrzeb Beneficjentów.

1. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBSZARU MOTYWACYJNEGO

 • działania diagnostyczne,
 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania,
 • zajęcia ruchowe, fizjoterapeutyczne i relaksacyjne,
 • zajęcia ceramiczne z elementami Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • zajęcia terapeutyczne. 

  2. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBSZARU AKTYWIZACYJNEGO

 • praktyczne zajęcia z obsługi komputera,
 • praktyczne zajęcia fotograficzne,
 • praktyczne zajęcia filmowe,
 • zajęcia z animacji komputerowej
 • praktyczne zajęcia w zakresie obsługi punktu ksero,
 • praktyczne zajęcia w zakresie małej poligrafii,
 • praktyczne zajęcia w zakresie konserwacji użytkowej
 • zajęcia z ceramiki artystycznej
 • zajęcia robotyki.

3. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBSZARU PORADNICZEGO

 • szkolenia w zakresie teorii umysłu,
 • szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • warsztaty tworzenia planów i instrukcji wykonawczych,
 • szkolenia w zakresie przepisów sanitarnych, bhp i innych, wynikających ze specyfiki pracy praktycznej,
 • szkolenia w zakresie organizacji czasu i warsztatu pracy,
 • szkolenia w zakresie umiejętności miękkich,
 • szkolenia w zakresie prawa pracy,
 • zajęcia z trenerem personalnym i doradcą zawodowym.

4. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBSZARU INTEGRACYJNEGO

 • spotkania integracyjne w formie wspólnych spotkań, rozmów, spacerów i wycieczek,
 • wspólna nauka gry na instrumentach, różnych form scenicznych i uczestniczenie w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach kulturalnych.

Projekt jest adresowany również ich rodzinom/opiekunom w zakresie poradniczym i wytchnieniowym.

Do miejsc realizacji należą:

 • Siedziba Stowarzyszenia A TO MY oraz
 • punkt ksero i małej poligrafii na terenie Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
  i siedziby Partnerów projektu:
 • Sieci Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych Dzwoneczek oraz
 • I i II Niepublicznej Poradni Konsultacyjno- Szkoleniowej Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”,
 • a także wybrane przestrzenie wystawiennicze i koncertowe.

Zgłoszenia do projektu prosimy kierować:

 • na adres mailowy atomyautyzm@gmail.com w tytule podając:
  „Zgłoszenie do projektu Samodzielne Atomy”
 • lub telefonicznie pod numerem (+48) 501 070 847 lub  (+48) 515 866 425.

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

https://www.facebook.com/pomoctomoc
https://www.facebook.com/grupapzu
https://www.instagram.com/grupa_pzu/
https://pl.linkedin.com/company/pzu

https://www.youtube.com/channel/UCEbeNT989VnMFJN3OhywLuw
http://www.piktogramy.com.pl/

#FundacjaPZU
#edukacja
#kultura
#radoscdziałania
#autyzm
#AAC
#AktywizacjaSzczecin
#InkluzjaSzczecin
#PomocWytchnieniowaSzczecin
#StowarzyszenieATOMY

Z nadzieją, że uda nam się przekonać Państwa do naszej inicjatywy,

Zarząd Stowarzyszenie A TO MY.

Muzyka w różnych wymiarach – wydarzenie z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie

Plakat - Muzyka w różnych wymiarach

Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i już jutro z tej okazji odbędzie się nasze wydarzenie Muzyka w różnych wymiarach, na które z ogromną przyjemnością Państwa zapraszamy do Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i online na stronę wydarzenia na Facebooku (Muzyka w różnych wymiarach) o godz. 13.13
Wstęp wolny
💙
Muzyka w różnych wymiarach to unikalne wydarzenie artystyczne, o celach terapeutycznych tworzone z udziałem dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń. Wymiar artystyczny muzyki spotyka się w nim
z wymiarem terapeutycznym. Oryginalność przedsięwzięcia polega na włączeniu osób z autyzmem do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację ich kultury, odrębnej i specyficznej. Głównym założeniem projektu jest ukazanie spektrum różnorodności autyzmu w formie prezentacji 7 występów muzycznych i choreograficznych przygotowanych specjalnie na tą okazję przez dzieci z Sieci Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych „Dzwoneczek”.
Ze względu na to, że będą to występy przygotowywane zupełnie niezależne od siebie ale w oparciu o wspólną metodykę pracy terapeutycznej i wychowawczej, wydarzenie pokarze niezwykłą różnorodność autyzmu. Ponadto koncert zaprezentuje różnorodność form muzycznych, od instrumentalnych, przez wokalne, choreograficzne, performatywne po wizualne ilustracje w postaci projekcji i obrazów malarskich.
W koncercie zaprezentowany zostanie szeroki repertuar składający się zarówno z utworów autorskich (stworzonych przez członków Stowarzyszenia A TO MY), jak i znanych utworów muzyki klasycznej
i popularnej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa malarstwa ilustrującego utwory muzyczne wykonywane podczas koncertu.
Wydarzenie jest rezultatem cyklu warsztatów muzycznych, choreograficznych i malarskich.

Wspólny występ na dużej scenie i wystawa są dla uczestników okazją do sprawdzenia swoich umiejętności artystycznych i społecznych w realnej sytuacji. Warsztaty muzyczne obejmują naukę gry na instrumentach muzycznych, warsztaty choreograficzne, naukę ruchu scenicznego, a podczas warsztatów malarskich dzieci malują obrazy ilustrujące utwory muzyczne z koncertu. Ruch, podobnie jak głos (mowa) jest deficytowym obszarem osób ze spektrum autyzmu, więc oba te obszary są w podczas warsztatów wzmacniane poprzez działania muzykoterapeutyczne, choreoterapeutyczne, a także logorytmikę, trening słuchowy i wiele innych. Dodatkowo projekt składa się z działań towarzyszących, które również są prowadzone w systemie warsztatów dla uczestników: tworzenie rekwizytów do występu, ćwiczenie komunikacji alternatywnej i Trening Umiejętności Społecznych w obrębie zachowań społecznych oczekiwanych podczas wydarzenia kulturalnego.
Występ składał się będzie z kilkuetapowego koncertu multiinstrumentalnego z różnymi elementami choreografii, wizualizacji i narracji słownej (element edukacyjny projektu). Wykonawcami będą prowadzący warsztaty (muzykoterapeuci, terapeuci z Poradni PIKTOGRAMY, nauczyciele P.P. „Dzwoneczek”, rodzice, artyści wizualni, muzycy; członkowie stowarzyszenia A TO MY, wolontariusze i partnerzy projektu) i uczestnicy (dzieci ze spektrum autyzmu i afazją rozwojową w wieku przedszkolnym oraz dorosłe osoby z orzeczeniem- głównie w zakresie pracy nad elementami scenografii, wizualizacji i dokumentacji).

Projekt jest prowadzony zgodnie z podejściem TEACCH (Treatment and Education of Autistic and reladed Communication handicapped Children), w oparciu o przekaz wspomagany w systemie AAC PIC (Pictogram Ideogram Communication), który jest niezrównaną metodą ułatwiającą komunikację
i wyrażenie potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Na rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi A TO MY, we współpracy z Siecią Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych „Dzwoneczek”, I i II Niepubliczną Poradnią Konsultacyjno- Szkoleniową Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy” i przy wsparciu
ze strony Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie ATOMY
#StowarzyszenieATOMY
www.atomyautyzm.com.pl

Sieć Niepublicznych Przedszkoli terapeutycznych Dzwoneczek
www.specjalneprzedszkole.pl
Punkt Przedszkolny Niebieski Dzwoneczek
Punkt Przedszkolny Srebrny Dzwoneczek
Punkt Przedszkolny Złoty Dzwoneczek
@Punkt Przedszkolny Zielony Dzwoneczek
https://www.facebook.com/zielonydzwoneczek
www.zielonydzwoneczek.pl
@Punkt Przedszkolny Jagodowy Dzwoneczek
https://www.facebook.com/jagodowydzwoneczek
www.jagodowydzwoneczek.pl
Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno- Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”
www.wwrszczecin.pl

WSPARCIE:
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

PATRONI MEDIALNI:
Kurier Szczeciński
@24kurier.pl, Kurier Szczeciński @kurierszczecinski, #kurierszczecinski

Radio ESKA Szczecin
ESKA Szczecin News
96,9 FM

TVP3 Szczecin
TVP3 Szczecin

Pedagogika specjalna portal dla nauczycieli
Pedagogika Specjalna – Portal dla Nauczycieli – Portal dla Nauczycieli
www.pedagogika-specjalna.edu.pl

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
www.perfectus.edu.pl

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych
@INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych
INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych
www.inkubatorkultury.szczecin.pl

Stowarzyszenie Media Dizajn
@Stowarzyszenie Media Dizajn
https://www.facebook.com/mediadizajn
www.mediadizajn.pl

Przecław 3D
@Przeclaw 3D
https://www.facebook.com/przeclaw3D

Tagi:
#SwiatowyDzienWiedzyOAutyzmie #SwiatowyDzienSwiadomosciAutyzmu
#ZaswiecSieNaNiebiesko
#Autyzm
#AAC
#Szczecin

Wystawa z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu

Mamy ogromny zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa
na Wystawę dokumentacyjną z okazji
Europejskiego Tygodnia Autyzmu,

która odbędzie się:

w dniach 3-23 grudnia w II Niepublicznej Poradni Konsultacyjno- Szkoleniowej Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy” (ulica Panieńska 46/u1, w Szczecinie). Wystawę można oglądać w godzinach
16.00-20.00 od poniedziałku do piątku i w godzinach 8.00-16.00 w soboty.

Wystawa prezentuje dokumentację 5 projektów  Stowarzyszenia A TO MYz zakresu kultury dostępnej: Przestrzeń sensoryczna, Niebieski Świat, Ogród wyciszenia, Atomyi Między strunami.

Wszystkie projekty realizowane były we współpracy Stowarzyszenia z Siecią Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych Dzwoneczek i II Niepubliczną Poradnią Konsultacyjno- Szkoleniową Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”, w przeciągu ostatnich 5 lat. W każdym z nich wzięli udział podopieczni placówek, którzy pod okiem członków Stowarzyszenia, nauczycieli, artystów i specjalistów stworzyli artystyczne obiekty, happeningi, koncerty i inne sytuacje artystyczne o charakterze terapeutycznym. Na wystawie prezentujemy bogatą dokumentację wszystkich tych projektów.

Zapraszamy serdecznie,
Zarząd Stowarzyszenia A TO MY

Między strunami – performance muzyczno-kinetyczny

Między strunami – performance muzyczno-kinetyczny z okazji
Światowego Dnia Muzyki i
Ogólnopolskiego Dnia Osób z Afazją Rozwojową

01.10.2022 r. godz. 12.30-13.30,

 Scena Przedszkola terapeutycznego Dzwoneczek, Szczecin ul. 5 Lipca 1, transmisja wideo na żywo facebook.com/atomyautyzm
(link do transmisji i wydarzenia na fb:
https://fb.me/e/1N8CbwyqA)

Z tej okazji podwójnego święta zapraszamy na koncert muzyczno-kinetyczny Między Strunami z udziałem dzieci  z zaburzeniami komunikacji językowej: afazją i autyzmem oraz dorosłych członków Stowarzyszenia ATOMY .

Na scenie przedszkola Dzwoneczek, zaprezentujemy ruchomą instalację przestrzenną zbudowaną z kolekcji czterdzieści skrzypiec oraz koncert wokalno-instrumentalny.
Czytaj dalej Między strunami – performance muzyczno-kinetyczny

Zapraszamy na Piknik Pasji

Serdecznie zapraszamy na Piknik Pasji, czyli spotkanie szczecińskich Organizacji Pozarządowych. Będzie to doskonała okazja by spotkać się z nami, porozmawiać i poznać naszą ofertę. Będziemy dla Państwa dostępni 5 czerwca od godziny 11.00 do 16.00 w ogrodzie Inkubatora Kultury (Wojska Polskiego 90). Do zobaczenia !

5 czerwca 2022
godz. 11:00-17:00 wystawcy NGO
godz. 11:00-17:00 strefa gastro z The White Rabbit i food trucki
godz. 11:00-17:00 strefa animacyjna dla dzieci (dmuchany zamek, zamykanie w bańce,
kreatywny kącik malucha, wata cukrowa, itp.)
godz. 11:00-17:00 strefa chillout
godz. 11:00-17:00 strefa miejska: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i SBO
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
godz. 11:20-11:40 Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie – prezentacja literatury z
oprawą muzyczną
godz. 11:50-12:05 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny –
występ taneczny
godz. 12:00-14:00 – warsztaty Pierwsze kroki z SBO Szczecińskim Budżetem Obywatelskim
2023 Prowadząca: Paulina Stok-Stocka, Sala INKU: 11 (1 piętro)
godz. 12:15- 12:45 Stowarzyszenie zwykłe IGA’cki Band czyli Szczecińska Akademia
Szantowa – koncert Zespół IGA’cki Band
godz. 12:50- 12:55 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze – prezentacja organizacji
godz. 13:00-13:20 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” –
występ poetycki
godz. 13:25- 13:40 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny –
występ taneczny
godz. 13:50 -14:45 Joga śmiechu
godz. 15:10-15:30 Stowarzyszenie Pomorze Zachodnie w Chuście – pokaz sposobów
noszenia dzieci w chuście i nosidle
godz. 15:30-15:40 Rozstrzygnięcie konkursu NGO
godz. 16:00-17:00 Koncert: Part of the Kitchen

Świętujcie z nami! Do zobaczenia!

ORGANIZATORZY: Gmina Miasto Szczecin, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-
Społecznych TWIKS, Fundacja Sektor 3, Stowarzyszenie Media Dizajn

PARTNERZY: Północna Izba Gospodarcza, INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych,
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Centrum Seniora w Szczecinie, The
White Rabbit

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin.

Wystawa „A TO MY” z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Zapraszamy na wystawę podsumowującą przedsięwzięcie o nazwie „A TO MY”, unikalny projekt integrujący lokalną społeczność i osoby z Autystycznego Spektrum Zaburzeń. Osoby ze spektrum autyzmu są zwykle odizolowane od społeczeństwa i samotne „jak pojedyncze atomy”. Realizowany z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie cykl wydarzeń ma przybliżyć ten problem społeczeństwu oraz umożliwić osobom z ASD przewidywalny i zrozumiały kontakt z innymi.
Wystawa zaprezentuje wszystkie elementy, z których składał się projekt.
Projekt składa się z:
1. Zajęć z kreatywności, podczas których dzieci na podstawie planu pracy w przekazie wspomaganym AAC PIC (komunikacja alternatywna Pictogram Ideogram Communication), pod opieką specjalistów wykonywały swoje „atomy” (kulki ozdabiane w indywidualny sposób, będące wyrazem ich szczególnej ekspresji);
2. Happeningu który odbył się 4 kwietnia, na pl. Solidarności w Szczecinie, w którym zostały wykorzystane gotowe „atomy” . Uczestnicy łapali do pudełek kolorowe kulki toczących się z góry przy muzyce tworzonej na żywo i wspólnie budowali z nich przestrzenną instalację artystyczną.
3. Tworzenia i przeprowadzenia wystawy.
Na wystawie będzie można zobaczyć: filmy z happeningu i eksperymentów, „bajkę o Atomie i Sferze” napisana przez członków Stowarzyszenia i opracowaną w formie wizualnej oraz dźwiękowej, fotografie z przebiegu projektu, instalację przestrzenną z atomów, instalację kinetyczną z wykorzystaniem robotów, projekty atomów, plakaty, transparenty, obrazy i inne prace stworzone przez dzieci z Sieci P.P. Dzwoneczek podczas warsztatów kreatywności i codziennych zajęć.
Wystawa będzie wyposażona w teksty łatwe do czytania (ATR), przedprzewodnik (z informacjami przydatnymi przed przybyciem na wystawę), mapę wystawą z opisem w przekazie wspomaganym AAC PIC (Pictogram Ideogram Communication), pokój wyciszenia, stonowane oświetlenie i przyjazdą atmosferę. Zapraszamy serdecznie, a w przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 515 866 425.
Otwarcie wystawy 28.04.2022 r. o godzinie 15.00, o 15.00 będzie można również obejrzeć premierę filmu z Happeningu „A TO MY”,  a ok. godziny 15.30 transmisję online z oprowadzania po wystawie dostępną na stronie wydarzenia na facebooku (kliknij tutaj aby zobaczyć). Wystawa otwarta będzie do piątku 29.04.2022 r., w obu dniach w godzinach 15.00-17.00.
Dodatkowe informacje przydatne do zaplanowania wizyty (przedprzewodnik, mapka z opisem) będzie można znaleźć w dyskusji do tego wydarzenia.
Projekt realizowany jest we współpracy z Siecią Przedszkoli Terapeutycznych Dzwoneczek, I i II Niepubliczną Poradnią Konsultacyjno- Szkoleniową Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”, Muzeum Narodowym w Szczecinie i Centrum Dialogu Przełomy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Szczecin w ramach programu mikroDOTACJE.
Wstęp wolny.

Zachęcamy do pobrania przedprzewodnika po wystawie i zapoznania się z nim przed wizytą, można go wydrukować i zabrać ze sobą. Tekst jest opracowany zgodnie z auropejskimi standardami ETR, więc jest to tekst łatwy do czytania:
kliknij tutaj aby pobrać przedprzewodnik

Zapraszamy serdecznie !
#AAC #Atomy #SwiatowyDzienSwiadomosciAutyzmu #DzienWiedzyOautyzmie #Autyzm #Happening #Szczecin #PlacSolidarnosciSzczecin

Film o działalności naszego Stowarzyszenia

Zapraszamy do obejrzenia filmu o działalności naszego Stowarzyszenia z wypowiedzią Pani Prezes Marii Podeszewskiej-Mateńko. Film został zrealizowany w ramach projektu „Jesteśmy wyjątkowe – kobieca twarz III sektora w województwie zachodniopomorskim” przez Fundację KOMES
Zachęcamy do przekazywania 1% na cele statutowe naszego Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi „A TO MY”
(w skrócie Stowarzyszenie ATOMY)
Nasz numer KRS 0000471547
Bank Ochrony Środowiska SA 19 1540 1085 2030 3222 2854 0001

Ogród wyciszenia – performance sensoryczny z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu

Z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu, Stowarzyszenie „A TO MY” i Sieć Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych „Dzwoneczek” zaprosili na przedstawienie zatytułowane „Ogród wyciszenia” zrealizowane z udziałem swoich podopiecznych. Performans miał na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem autyzmu, a także terapię i edukację artystyczną uczestniczących w nim dzieci.
Performans porusza wybrane spośród największych problemów z jakimi borykają się osoby z autystycznego spektrum zaburzeń i prezentuje unikatowe metody pracy terapeutycznej w oparciu o przekaz wspomagany w systemie znaków AAC PIC (Pictogram Ideogram Communication). Wszystkie osoby zaangażowane do realizacji projektu to członkowie, pracownicy i adresaci działań wspomnianych podmiotów.
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z występu:


Ogród wyciszenia to performance do kontemplacji, który poruszy każdego widza. Jego wartość estetyczna i merytoryczna wynikają z prostoty powszechnie znanych czynności plewienia, grabienia, porządkowania, układania i formowania wykonywanych przez ogrodników na całym świecie. Przywoływany w spektaklu Ogród Zen, znany również jako Karesansui lub Sekitei, czyli „ogród suchego krajobrazu”, tworzony jest przez człowieka jako miejsce służące wyciszeniu. Podobną funkcję ma pełnić performance „Ogród wyciszenia”, który powstał z inspiracji estetyką zen i sztuką procesualną. Połączenie spokojnej, kontemplacyjnej muzyki i prostych czynności wykonywanych przez performerów, ma prowadzić do uspokojenia odbiorcy i działać na niego kojąco, a nawet terapeutycznie. Podobnie jak umysł osoby z autyzmem jest zasypany nadmiarem nieuporządkowanych bodźców z zewnątrz (wyrażanych w spektaklu w postaci piktogramów) i z wewnątrz (symbolizowanych przez piasek i kamienie), tak ogród jako metafora tego umysłu jest najpierw miejscem chaotycznym i dziwacznym. Zarówno w terapii jak i w ogrodnictwie, początkowy bałagan jest z biegiem czasu porządkowany zgodnie z przemyślanym planem.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z ostatniego etapu, czyli jak wyglądał ogród na koniec: