Między dźwiękami

Zapraszamy serdecznie na niezwykłe wydarzenie „Między Dźwiękami”, które celebruje zarówno Światowy Dzień Muzyki, jak i Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową. Koncert odbędzie się 2 października 2023 r. o godzinie 14:00 w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych ul. Al. Wojska Polskiego 90 w Sali kinowej.

To wyjątkowy projekt artystyczny o głównym celu terapeutycznym dla osób z autystycznego spektrum zaburzeń, afazją rozwojową oraz pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi, z szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym. Będzie to druga edycja cyklu rozpoczętego rok wcześniej, która przeniesie nas w fascynujący świat dźwięków, muzyki i terapii.

Projekt „Między Dźwiękami” skupia się na ukazaniu przestrzeni pomiędzy dźwiękami jako wspólnej dla osób neuro normatywnych i neuro atypowych. Chcemy wykorzystać różnorodne formy muzyczne w celu muzykoterapii oraz aktywizacji społecznej osób z afazją rozwojową
i autyzmem. Ten unikatowy koncert stawia również na popularyzację wiedzy dotyczącej potrzeb tych niezwykle ważnych grup społecznych.

Dźwięk to fundamentalna część naszego życia, otaczająca nas w różnych postaciach i wpływająca na percepcję otaczającego nas świata. Przestrzeń pomiędzy dźwiękami to miejsce, w którym muzyka, terapia mowy i muzykoterapia splatają się, wyznaczając obszar, gdzie dźwięki mają moc leczenia
i wyrażania emocji. Od terapii mowy dla osób z afazją rozwojową po wsparcie dla jednostek
z autyzmem, muzyka staje się niezastąpionym narzędziem, skutecznym i wszechstronnym. Muzyka nie tylko ma miejsce w koncertach czy na płytach; jest częścią naszego codziennego życia. Szumy ulicy, śpiew ptaków, szmery liści, skrzypienie drzwi, dźwięk nożyczek podczas wycinania, czy kredek podczas rysowania – wszystkie te dźwięki tworzą naturalną symfonię, której jesteśmy częścią. Docenienie dźwięków codzienności może przynieść nam większą świadomość otaczającego nas świata i wpłynąć korzystnie na nasze samopoczucie. Muzyka jest powszechnie uznawana jako forma wyrazu kulturowego. Każda kultura wykształca swoje własne gatunki muzyczne, odzwierciedlając w nich historię, tradycje i wartości społeczne. Muzyka nie tylko buduje tożsamość kulturową, ale także jest mostem łączącym różnice, umożliwiającym wzajemne zrozumienie i dialog między ludźmi o różnych korzeniach i na różnych poziomach neurorozwojowych.

Planowany koncert będzie zawierał komunikaty alternatywne w języku AAC PIC (Pictogram Ideogram Communication), które są niezrównaną metodą ułatwiającą wyrażanie potrzeb osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. To wyjątkowe podejście umożliwi uczestnikom projektu, w tym osobom autystycznym, na poszczególnych etapach realizacji, spełnianie potrzeb komunikacji oraz doświadczanie samorealizacji w tworzeniu projektu artystycznego, indywidualnie i ‚od podstaw’.

Koncert będzie jednym z wielu elementów projektu, który obejmuje cykl warsztatów muzycznych
i performatywnych. Zwieńczeniem tego cyklu będzie wspólny występ, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Trwające aktualnie warsztaty muzyczne obejmują naukę gry na różnych instrumentach, natomiast warsztaty performatywne skupiają się na układach choreograficznych, ruchu scenicznym
i operowaniu elementami scenografii. Wykonawcami tego niezwykłego spektaklu będą zarówno prowadzący warsztaty, jak i uczestnicy, co doda wydarzeniu szczególnego wymiaru.

Nasze Stowarzyszenie działa na rzecz wsparcia osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi od 10 lat. Nasz model pracy z osobami o tego rodzaju specjalnych potrzebach polega na współpracy z innymi podmiotami, codziennej pracy z naszymi podopiecznymi, tworzeniu dla nich projektów włączających i ich aktywizacji. Bardzo duży nacisk kładziemy na muzykoterapię i występy, ponieważ samo aktywne muzykowanie jest o wiele bardziej skuteczne, bardziej zapada w pamięć
i sprzyja terapii, szczególnie gdy kończy się prezentacją przed innymi.

 

Dołączcie do naszego artystycznego świętowania i wsparcia dla osób z afazją rozwojową i autyzmem, by razem doświadczyć niezapomnianej przestrzeni między dźwiękami.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatne. Prosimy o przybycie nie wcześniej niż 5 minut przed koncertem.

 

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie ATOMY (Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi) w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Mikrodotacje Lokalne Przedsięwzięcia FIO w Województwie Zachodniopomorskim 2021-2023.

#NOWEFIO, #NIW Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci ze środków #NOWEFIO, @KomitetPozytku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *