dokumenty do pobrania

Statut Stowarzyszenia:

Statut – tekst jednolity na 03_07_2017

dokumenty dla nowych członków i odbiorców:

Deklaracja członkowska

dokumenty sprawozdawcze:

SPRAWOZDANIE-ZA-2019 r.

PROTOKÓŁ_2018

SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_2018

SPRAWOZDANIE_MERYTORYCZNE_2018

INFORMACJA_DODATKOWA_2018

WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA_2018

UCHWAŁA_1_SPRAWOZDANIE_2018

UCHWAŁA_2_SPRAWOZDANIE_2018

BILANS-SPRAWOZD_2017

INF_DOD-SPRAWOZD_2017

PROTOKOL-SPRAWOZD_2017

RACH_ZYS_I_STRAT-SPRAWOZD_2017

SPRAWOZD_MERYTOR-SPRAWOZD_2017

UCHWALA_4-ZATWIERDZ_SPRAWOZD_FINANS_2017

WPROW_DO_SPRAWOZD-SPRAWOZD_2017

BILANS_I_RACHUNEK-2016

SPRAWOZDANIE_MERYTORYCZNE-2016

UCHWALA_O_ZATWIERDZENIU_SPRAWOZDANIA-2016

BILANS_I_RACHUNEK-2015

SPRAWOZDANIE_MERYTORYCZNE-2015

UCHWALA_O_ZATWIERDZENIU_SPRAWOZDANIA-2015