dokumenty do pobrania

Statut Stowarzyszenia:

Statut – tekst jednolity na 03_07_2017

dokumenty dla nowych członków i odbiorców:

Deklaracja członkowska

RODO-ATOMY-papier_firmowy

dokumenty sprawozdawcze:

SPRAWOZDANIE ZA 2022 r.:
sprawozdanie_merytoryczne-A_TO_MY-2022
wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego-A_TO_MY-2022
informacja_dodatkowa-A_TO_MY-2022
bilans-A_TO_MY-2022
rachunek_zyskow_i_strat-A_TO_MY-2022

SPRAWOZDANIE ZA 2021 r.:
sprawozdanie-merytoryczne
protokol
uchwaly
wprowadzenie-do-sprawozdania
bilans
rachunek-zyskow-i-strat
lista-obecnosci

SPRAWOZDANIE ZA 2020 r.:
SPRAWOZDANIE_2020-BILANS_I_RACHUNEK_ZYSKOW_I_STRAT
PROTOKÓŁ
SPRAWOZDANIE_2020-SPRAWOZDANIE_MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE_2020-UCHWALY
SPRAWOZDANIE_2020-WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE-ZA-2019 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2018 r.:
PROTOKÓŁ_2018
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_2018
SPRAWOZDANIE_MERYTORYCZNE_2018
INFORMACJA_DODATKOWA_2018
WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA_2018
UCHWAŁA_1_SPRAWOZDANIE_2018
UCHWAŁA_2_SPRAWOZDANIE_2018

SPRAWOZDANIE ZA 2017 r.:
BILANS-SPRAWOZD_2017
INF_DOD-SPRAWOZD_2017
PROTOKOL-SPRAWOZD_2017
RACH_ZYS_I_STRAT-SPRAWOZD_2017
SPRAWOZD_MERYTOR-SPRAWOZD_2017
UCHWALA_4-ZATWIERDZ_SPRAWOZD_FINANS_2017
WPROW_DO_SPRAWOZD-SPRAWOZD_2017

SPRAWOZDANIE ZA 2016 r.:
BILANS_I_RACHUNEK-2016
SPRAWOZDANIE_MERYTORYCZNE-2016
UCHWALA_O_ZATWIERDZENIU_SPRAWOZDANIA-2016

SPRAWOZDANIE ZA 2015 r.:
BILANS_I_RACHUNEK-2015
SPRAWOZDANIE_MERYTORYCZNE-2015
UCHWALA_O_ZATWIERDZENIU_SPRAWOZDANIA-2015