co robimy

OPIS DZIAŁAŃ STATUTOWYCH

  • aktualności:

http://atomyautyzm.com.pl/

  • codzienna aktywność:

I.ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE KOŁA ZAINTERESOWAŃ:
W świecie sztuki

•koło muzyczne
•koło plastyczne
•koło garncarskie
•koło modelarskie
•koło fotograficzne

II.WARSZTATY TERAPII ZAJECIOWEJ

DO 18 ROKU ŻYCIA ZAJĘCIA TECHNICZNE :

•biurowe
•introligatorskie

PO 18 ROKU ŻYCIA ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO TRENINGU ZAWODOWEGO j.w.

III.BIURO STAŻÓW ZAWODOWYCH: KOORDYNACJA PRACY

•staże fotograficzne
•staże ceramiczne
•staże muzyczne

IV.ZAJĘCIA KONSULTACYJNO-REHABILITACYJNE

Dla wszystkich członków Stowarzyszenia w.g. potrzeb, ok. 30 beneficjentów

•WCZESNA TERAPIA MOWY
•TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA według potrzeb
•TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI

V.ZAJĘCIA DLA RODZIN

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE: Marsze na orientację
Punkty spotkań podawane na stronie głównej.

VI. ZEBRANIA TEMATYCZNE

VII. PUNK WSPARCIA SPOŁECZNEGO

Koordynacja działań zdrowotnych społecznych i edukacyjnych

•leczenie i diety
•wsparcie edukacji
•wolontariat
•pomoc pedagogiczno-lingwistyczna

VIII. WYDARZENIA ARTYSTYCZNE