nasza aktywność

od 21.01.2018 r. współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” i współtworzymy Spółdzielnię Socjalną.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z naszej działalności w tym zakresie

W celu poszerzania naszej wiedzy w zakresie prowadzenia Spółdzielni Socjalnej, wzięliśmy udział w wizycie Studyjnej w Gdańsku organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdzie poznaliśmy sposoby prowadzenia spółdzielczych hoteli:

W celu poszerzania naszej wiedzy i wymiany dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej pod kątem prowadzenia Spółdzielni Socjalnej, wzięliśmy udział w Targach Ekonomii Społecznej  08.09.2018 r, czyli tuż po utworzeniu naszej Spółdzielni:

Przystępując do tworzenia Spółdzielni Socjalnej zapoznaliśmy się z przepisami formalno-prawnymi w tym zakresie, wzięliśmy również udział w szkoleniu dotyczącym nowelizacji ustawy o Spółdzielniach Socjalnych organizowanym przez Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 2.02.2018 r.:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia A TO MY ws. powołania Spółdzielni Socjalnej:

Jedno z pierwszych spotkań w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej przez nasze Stowarzyszenie ze Stowarzyszeniem „Więź”, które odbyło się we wrześniu 2017 roku: