konferencje, szkolenia i warsztaty

Nasze Stowarzyszenie jest organizatorem i współorganizatorem konferencji, szkoleń i warsztatów. Współpracujemy m.in. z  Niepubliczną Poradnią Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”, Pracownią Alternatywnej Komunikacji Wizualnej, Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”, „Fajną Szkołą”, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach, a także Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Urzędem Miasta Szczecin oraz Książnicą Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Bierzemy również udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez innych i poszerzamy sieć naszych kontaktów. Poniżej prezentujemy dokumentację z tego rodzaju przedsięwzięć

 

30.09.2018 – objęliśmy patronat nad wydarzeniem „Oddech rodzicielski”– Bezpłatne warsztaty relaksacyjne dla rodziców dzieci (z problemami) organizowanym przez nieformalną grupę samopomocową Fajna Szkoła. W ramach wydarzenia miały miejsce: psychoterapia, relaksacyjne lepienie naczyń użytkowych z gliny  dla dzieci uczestników (Prowadzący warsztaty Ewa Małecka i Anna Molska), młodsze dzieci w tym czasie dziabgały się radośnie uczestnicząc w sensoplastyce (prowadzenie Magdalena Gapska), a starsze wzięły udział w magicznej przygodzie poznawania siebie (prowadzenie Krzysztof Grala):

 

21.05.2018 – jak co roku wzięliśmy udział w inicjatywie pod nazwą „Tydzień Inicjatyw Pozarządowych 2018 – Pod Platanami”:

 

29.09.2017 r. – XVl Konferencji Piktogramy 2017 OD
KONTAKTU W INTERAKCJACH DO ROZWOJU JĘZYKA W PRZEKAZIE
WSPOMAGANYM AAC-PIKTOGRAMY. Konferencja jest corocznie organizowana przez Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy” i Pracownię Alternatywnej Komunikacji Wizualnej we współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie-
piktogramy.com.pl:

7.10.2017 – Szkolenie w ramach cyklu spotkań pt. „Działania
edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi”, na
którym prelekcje wygłosili lekarz psychiatra Teresa Zalewska oraz
psycholog Jakub Piekarski. Tematyka wykładu Dr. T. Zalewskiej
dotyczyła sposobu radzenia sobie z lękami, a Pana J. Piekarskiego
przyszłości i perspektyw dziecka z zaburzeniami psychicznymi.
Szkolenie realizowane było we współpracy ze Stowarzyszeniem
Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w siedzibie
Przedszkola „Dzwoneczek” na ul. 5 lipca 1, w ramach projektu
„Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami
psychicznymi” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

16.09.2017 r. – Szkolenie w ramach cyklu spotkań pt. „Działania
edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi”, na
którym prelekcje wygłosili lekarz psychiatra Teresa Zalewska oraz
psycholog Jakub Piekarski. Tematyka wykładu Dr. T. Zalewskiej
dotyczyła problemów nikotynizmu – jego wpływu na leczenie
zaburzeń psychicznych, a Pana J. Piekarskiego alternatywnych i
wspomagających sposobów komunikowania się z dziećmi z
zaburzeniami komunikacji werbalnej.
Szkolenie realizowane było we współpracy ze Stowarzyszeniem
Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w siedzibie
Przedszkola „Dzwoneczek” na ul. 5 lipca 1, w ramach projektu
„Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami
psychicznymi” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

2.09.2017 r. – Szkolenie w ramach cyklu spotkań pt. „Działania
edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi”, na
którym prelekcje wygłosili lekarz psychiatra Teresa Zalewska oraz
psycholog Jakub Piekarski. Tematem wykładu Dr. T. Zalewskiej było
uzależnienie od alkoholu – jego fakty i mity, a Pana J. Piekarskiego
rola rodziny w terapii dzieci z zaburzeniami psychicznymi.
Szkolenie realizowane było we współpracy ze Stowarzyszeniem
Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w siedzibie
Przedszkola „Dzwoneczek” na ul. 5 lipca 1, w ramach projektu
„Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami
psychicznymi” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

17.06.2017 r. – Szkolenie w ramach cyklu spotkań pt. „Działania
edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi”, na
którym prelekcje wygłosili lekarz psychiatra Teresa Zalewska oraz
psycholog Jakub Piekarski. Tematem wykładu Dr. T. Zalewskiej była
„Schizofrenia – objawy i możliwości wychodzenia z choroby”, a Pana
J. Piekarskiego „Rodzaje zaburzeń psychicznych u dzieci i sposoby
radzenia sobie z nimi”.
Szkolenie realizowane było we współpracy ze Stowarzyszeniem
Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w siedzibie
Przedszkola „Dzwoneczek” na ul. 5 lipca 1, w ramach projektu
„Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami
psychicznymi” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego.