archiwum

Archiwum Stowarzyszenia A TO MY

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami),  własnego statusu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jest osobowością prawną, typu „non profit”.

Głównym celem stowarzyszenia są szeroko rozumiane działania, których głównym celem jest między innymi propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych, podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową. Naszą misją jest „znalezienie wspólnego języka” interdyscyplinarnego między: specjalistami i rodzicami, między środowiskiem medycznym, pedagogicznym i rodzinnym, oraz między samymi osobami z autyzmem.

dotychczas Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

2017

Grudzień 2017

 • 12.2017 r. – Wycieczka do Muzeum Narodowego w Szczecinie wycieczka kulturalna na wystawy: „Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka”,

„Listy do św. Mikołaja – wystawa pokonkursowa” oraz oglądanie rzeźb antycznych i makiet okrętów. W wycieczce wzięło udział 9 beneficjentów docelowych (jedna osoba zachorowała, dlatego nie było 10 odbiorców docelowych). Wycieczka poprzedzona została bezpośrednio sesją terapeutyczną podczas której omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, oprócz beneficjentów wzięli w niej udział również rodzice i opiekunowie. Po zakończeniu wycieczki odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami.

Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 • 12.2017 r. – Park trampolin Fun Jump Szczecin – wycieczka edukacyjna połączona z lekcją instruktarzową organizowana przez personel Parku trampolin. W wycieczce wzięło udział 10 beneficjentów docelowych. Wycieczka poprzedzona została bezpośrednio sesją terapeutyczną podczas której omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, oprócz beneficjentów wzięli w niej udział również rodzice i opiekunowie. Po zakończeniu wycieczki odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami. Wycieczka do Parku Trampolin dało beneficjentom możliwość aby spędzić czas w sposób aktywny, poznając kulturę sportową od strony praktycznej.

Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 • 12.2017 r. – wycieczka kulturalna na spektakl. Teatr Rozmaitości GWITAJCIE z przedstawieniem „Zimowa opowieść choinkowa”. Wycieczka poprzedzona została bezpośrednio sesją terapeutyczną podczas której omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, oprócz beneficjentów wzięli w niej udział również rodzice i opiekunowie. Po zakończeniu wycieczki odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami. Wycieczka ta odbyła się zamiast wyjścia do Trafostacji Sztuki i Teatru Współczesnego, była za to jedną z dwóch wycieczek na spektakl teatralny. Po konsultacji z rodzicami, opiekunami i terapeutami zdecydowano się na tą zmianę, gdyż w Trafostacji nie odbywała się w czasie trwania projektu żadna wystawa na tyle atrakcyjna dla beneficjentów projektu by na nią pójść, podobnie wyglądała sprawa z teatrem Współczesnym.Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 • 12.2017 r. – „Miłość” – integracyjny performance dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Przedszkola „Dzwoneczek”, na ul. Niedziałkowskiego 21. Realizacja artystyczna w wykonaniu: Marii Podeszewskiej-Mateńko (performance/muzyka) i Oskara Chmioły (performance/obraz).

Performance Miłość polegał na tworzeniu obrazu, przy dźwiękach muzyki. Obraz był opatrzony piktogramami AAC, które widzowie mogli umieszczać w odpowiednich miejscach. Był to 8 performance z cyklu „Realność” Oskara Chmioły realizowany w ramach stypendium Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 • 12.2017 r. – Szkolenie w ramach projektu „Chcemy być silni, sprawni, aktywni” – szkolenie skierowane do rodzin osób po kryzysach psychicznych i samych zainteresowanych. Na szkoleniu odbyły się dwa wykłady poprowadzone przez dwóch prelegentów: panią dr psychiatrę Teresę Zalewską oraz psychologa mgr Jakuba Piekarskiego.Szkolenie odbyło się we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w siedzibie Przedszkola „Dzwoneczek” na ul. 5 lipca 1. Realizowane było w ramach projektu „Chcemy być silni, sprawni, aktywni” dofinansowanego przez Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto w grudniu miały miejsce:

 • Spotkanie wigilijne
 • Mikołajki dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi
 • Przedstawienie Bożonarodzeniowe w wykonaniu osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi

Listopad 2017

 • 11.2017 r. – Filharmonia w Szczecinie – wycieczka kulturalna, z przewodnikiem Oskarem Chmiołą, realizowana wg autorskiej odmiany turystyki zwanej Turystyką artystyczną. Wycieczka została przygotowana z opiekunami w celu obejrzenia wystawy w galerii Filharmonii. W wycieczkach wzięło udział 10 beneficjentów docelowych. Wycieczki poprzedzone zostały bezpośrednio sesjami terapeutycznymi podczas których omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, oprócz beneficjentów wzięli w niej udział również rodzice i opiekunowie. Po zakończeniu wycieczek odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami.Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 • 11.2017 r. – Stocznia Szczecińska – wycieczka na warsztaty fotograficzne – fotografia z użyciem teleobiektywu – zdjęcia z Wałów Chrobrego. Wycieczka poprzedzona została bezpośrednio sesją terapeutyczną podczas której omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, oprócz beneficjentów wzięli w niej udział również rodzice i opiekunowie. Podczas wycieczki beneficjenci sami wykonywali
  zdjęcia aparatem fotograficznym z teleobiektywem. Po zakończeniu wycieczki odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami.Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 • Teatr – wycieczka kulturalna na spektakl Teatru: TEATR OD KULIS z przedstawieniem „Pchła Szachrajka”. W wycieczce wzięło udział 10 beneficjentów docelowych 16.11.2017 r. Wycieczka poprzedzona została bezpośrednio sesją terapeutyczną podczas której omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, oprócz beneficjentów wzięli w niej udział również rodzice i opiekunowie. Po zakończeniu wycieczki odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami.Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Październik 2017

 • 09.2017 r. – Status OPP – Stowarzyszenie uzyskało w KRS Status Organizacji Pożytku Publicznego.
 • 10.2017 r. – Ogród dendrologiczny w Przelewicach– wycieczka krajoznawczo-edukacyjna połączona z lekcją przyrody i ogniskiem, kiełbaskami, opowieściami i piosenkami. W wycieczce wzięło udział 10 beneficjentów docelowych. Wycieczka poprzedzona została bezpośrednio sesją terapeutyczną podczas której omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, oprócz beneficjentów wzięli w niej udział również rodzice i opiekunowie. Po zakończeniu wycieczki odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami. W Przelewicach beneficjenci projektumogli dotknąć i powąchać roślin a także zobaczyć naturalny kontekst w którym te rośliny żyją.Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 • 10.2017 r. – Współpraca merytoryczna i rzeczowa przy realizacji projektu artystycznego „Realność” Oskara Chmioły, Stypendysty artystycznego Marszałka Województwa Zachodnipomorskiego- Performance „Sprawiedliwość” czy istnieje sprawiedliwość?
 • 10.2017 – Szkolenie w ramach cyklu spotkań pt. „Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi”, na którym prelekcje wygłosili lekarz psychiatra Teresa Zalewska oraz psycholog Jakub Piekarski. Tematyka wykładu Dr. T. Zalewskiej dotyczyła sposobu radzenia sobie z lękami, a Pana J. Piekarskiego przyszłości i perspektyw dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Szkolenie realizowane było we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w siedzibie Przedszkola „Dzwoneczek” na ul. 5 lipca 1, w ramach projektu „Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 • 10.2017 r. – Organizacja XVl Konferencji Piktogramy 2017 OD KONTAKTU W INTERAKCJACH DO ROZWOJU JĘZYKA W PRZEKAZIE WSPOMAGANYM AAC-PIKTOGRAMY

Wrzesień 2017

 • 09.2017 r. – Organizacja XVl Konferencji Piktogramy 2017 OD KONTAKTU W INTERAKCJACH DO ROZWOJU JĘZYKA W PRZEKAZIE WSPOMAGANYM AAC-PIKTOGRAMY
 • 09.2017 r. – Szkolenie w ramach cyklu spotkań pt. „Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi”, na którym prelekcje wygłosili lekarz psychiatra Teresa Zalewska oraz psycholog Jakub Piekarski. Tematyka wykładu Dr. T. Zalewskiej dotyczyła problemów nikotynizmu – jego wpływu na leczenie zaburzeń psychicznych, a Pana J. Piekarskiego alternatywnych i wspomagających sposobów komunikowania się z dziećmi z zaburzeniami komunikacji werbalnej.

Szkolenie realizowane było we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w siedzibie Przedszkola „Dzwoneczek” na ul. 5 lipca 1, w ramach projektu „Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 • 2.09.2017 r. – Szkolenie w ramach cyklu spotkań pt. „Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi”, na którym prelekcje wygłosili lekarz psychiatra Teresa Zalewska oraz psycholog Jakub Piekarski. Tematem wykładu Dr. T. Zalewskiej było uzależnienie od alkoholu – jego fakty i mity, a Pana J. Piekarskiego rola rodziny w terapii dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Szkolenie realizowane było we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w siedzibie Przedszkola „Dzwoneczek” na ul. 5 lipca 1, w ramach projektu „Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 • 09.2017r. – Zamek Książąt Pomorskich – wycieczka krajoznawcza z przewodnikiem Oskarem Chmiołą, realizowana wg autorskiej odmiany turystyki zwanej Turystyką artystyczną we współpracy z Galerią „Tworzę się” działającą w Domu Kultury 13 MUZ. Wycieczka poprzedzona została bezpośrednio sesją terapeutyczną podczas której omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, oprócz beneficjentów wzięli w niej udział również rodzice i opiekunowie. Po zakończeniu wycieczki odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami. Ze względu na lokalizację Zamku, wycieczka dotyczyła jednocześnie całego Starego Miasta w Szczecinie.Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”. 

Sierpień 2016

 • 27.08.2017r. – Oceanarium w Berlinie – wycieczka edukacyjna do ZOO w Berlinie. W wycieczce wzięło udział 10 beneficjentów docelowych. Wycieczka poprzedzona została bezpośrednio sesją terapeutyczną podczas której omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, oprócz beneficjentów wzięli w niej udział również rodzice i opiekunowie. Po zakończeniu wycieczki odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami. Wycieczka do ZOO w Berlinie po konsultacji z
  rodzicami, opiekunami i terapeutami odbyła się zamiast wycieczki do Muzeum Geologicznego w Szczecinie ze względu na szereg wartości kulturotwórczych tj. np. poznanie innej kultury, innego języka, innego kraju. Ponadto Oceanarium w Berlinie oferowało szerszą gamę doświadczeń, ponieważ prezentowane są tam zwierzęta żyjące w wodzie i na lądzie, których nie można zobaczyć ani w Muzeum Geologicznym, ani w żadnej innej instytucji bliżej Szczecina.Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Lipiec 2017

 • 07.2017 r. – Plac Solidarności w Szczecinie (dach centrum Dialogu Przełomy)– wycieczka krajoznawcza z przewodnikiem Oskarem Chmiołą, realizowana wg autorskiej odmiany turystyki zwanej Turystyką artystyczną. W wycieczce na Plac Solidarności wzięło udział 10 beneficjentów docelowych. Wycieczka poprzedzona została bezpośrednio sesją terapeutyczną podczas której omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, w której prócz beneficjentów wzięli udział rodzice i opiekunowie. Po zakończeniu wycieczki odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami. Wycieczka na Plac Solidarności w Szczecinie oferowała beneficjentom wysokie walory edukacyjne (kontekst architektoniczny oraz istotny aspekt kontekstu historycznego).Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 • 07.2017 r. – Cmentarz Centralny – wycieczka krajoznawcza. W wycieczce na Cmentarz Centralny wzięło udział 10 beneficjentów. Wycieczka poprzedzona została bezpośrednio sesją terapeutycznąpodczas której omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, w której wzięli udział oprócz beneficjentów docelowych, również rodzice i opiekunowie. Po zakończeniu wycieczki odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami.Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Czerwiec 2017

 • 06.2017 r. – Udział w XVl Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI na Jasnych Błoniach
 • 06.2017 r. – Szkolenie w ramach cyklu spotkań pt. „Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi”, na którym prelekcje wygłosili lekarz psychiatra Teresa Zalewska oraz psycholog Jakub Piekarski. Tematem wykładu Dr. T. Zalewskiej była „Schizofrenia – objawy i możliwości wychodzenia z choroby”, a Pana J. Piekarskiego „Rodzaje zaburzeń psychicznych u dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi”.

Szkolenie realizowane było we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w siedzibie Przedszkola „Dzwoneczek” na ul. 5 lipca 1, w ramach projektu „Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 • 06.2017 r. – Jednostka Wojskowa w Szczecinie– wycieczka edukacyjna do Jednostki Wojskowej 2241 Szczecin Podjuchy. W wycieczce wzięło udział 10 beneficjentów docelowych. Wycieczka poprzedzona została bezpośrednio sesją terapeutyczną podczas której omówiony został plan wycieczki, jej cel i przebieg, oprócz beneficjentów wzięli w niej udział również rodzice i opiekunowie. Po zakończeniu wycieczki odbyło się podsumowanie dla każdego z beneficjentów w postaci oglądania dokumentacji, wydrukowania zdjęć i wklejenia ich do folderów osobistych z opisami. Wycieczka do Jednostki Wojskowej po konsultacji z rodzicami, opiekunami i terapeutami odbyła się zamiast wycieczki do Kina Pionier ze względu na brak odpowiedniej oferty dedykowanej beneficjentom w Kinie Pionier z jednej i wysokie znaczenie dla edukacji kulturalnej od strony patriotycznej w Jednostce Wojskowej z drugiej strony.Zadanie realizowane było w ramach projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Maj 2017

 • Weekendowe marsze na orientację połączone z warsztatami foto

Kwiecień 2017

 • 04.2017 r. – Podpisanie umowy na realizację projektu „Edukacja kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” w ramach programu: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych” z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin
 • Weekendowe marsze na orientację zakończone wspólnym ogniskiem

Marzec 2017

 • Wiosna w ogródku – warsztaty ogrodnicze

Luty 2017

 • Spotkanie organizacyjne połączone z oglądaniem dokumentacji fotograficznej i filmowej z wydarzeń przeprowadzonych przez Stowarzyszenie w roku 2016

2016

Grudzień 2016

 • Spotkanie wigilijne
 • Mikołajki dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi
 • Przedstawienie Bożonarodzeniowe w wykonaniu osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi

Sierpień 2016

 • Współorganizacja projektu artystyczno-terapeutycznego (artterapeutycznego) pt. „Wyspy”

Czerwiec 2016

 • Udział w realizacji projektu: „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Udział w środowiskowej debacie doradczo-programowej dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju w Centrum Kongresowym Hotelu IOR w Poznaniu.
 • Udział w XV Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI

na Jasnych Błoniach

Maj 2016

 • Organizacja XV Konferencji Piktogramy 2016 OD KONTAKTU W INTERAKCJACH DO ROZWOJU JĘZYKA W PRZEKAZIE WSPOMAGANYM AAC-PIKTOGRAMY
 • Wystawa portretów osób z autyzmem, towarzysząca Konferencji Piktogramy

 

2015

2015-12-14-Spotkanie wigilijne

2015-07-14-Marsz na orientację

2015-05-20-XIV Konferencja Piktogramy

2015-03-17-Marsz na orientację

2014

2014-12-15- Spotkanie wigilijne

2014-05-25-Spotkanie-pod-platanami

                    

2014-04-05-Stocznia-plener

2014-04-10-Kiermasz

2014-01-17- Marsz na orientację
Spotkaliśmy się podczas marszu na orientację, na dystansie 10 kilometrów

              .

2013

2013-11-02-Spotkanie-tematyczne

2013-10-12-Marsz-na-orientacje

2013-09-28-Marsz na orientacje

     .

2013-10-26-Spotkanie-tematyczne

            .

2013-10-19-Spotkanie-tematyczne

Archiwum 2013-2016
spotkanie

2013-09-28-Marsz na orientację (projekt-alternatywa)
Spotkaliśmy się na krzyżówce w Zdrojach w sobotę 28.09.2013 o godzinie 10.00. Trasa marszu prowadziła dookoła jeziora Szmaragdowego. Na zakończenie odbyło się ognisko.

2013-11-18-Konferencja „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
Odbyła się 18 października 2013 r., w godz. 10.00–14.15, w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Podczas konferencji wystąpili:
Lidia Klaro-Celej, prof. oświaty, doradca metodyczny w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń,
Maria Podeszewska-Mateńko</strong>, pedagog specjalny, terapeuta mowy w Niepublicznej Poradni Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”

28.09.2013-Marsz na orientację
Spotkaliśmy się na krzyżówce w Zdrojach w sobotę 28.09.2013 o godzinie 10.00. Trasa marszu prowadziła dookoła jeziora Szmaragdowe. Na zakończenie odbyło się ognisko.

26.07.2013 r. – Rejestracja Stowarzyszenie w KRS