misja

Naszą misją jest „znalezienie wspólnego języka” interdyscyplinarnego między: specjalistami i rodzicami, między środowiskiem medycznym, pedagogicznym i rodzinnym, oraz między samymi osobami z autyzmem.

Celem Stowarzyszenia jest wsparcie działań pedagogów, rodziców i osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi.

Proponujemy szeroką ofertę form wspierających nauczycieli w ich pracy: konferencje, konsultację, szkolenia rad pedagogicznych.
• Rozwiązujemy indywidualne problemy dzieci: socjalne, edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze.
• Wspieramy rodziców poprzez różnorodne formy cotygodniowych spotkań.
• Organizujemy różne formy wsparcia społecznego, dla dzieci i młodzieży o zróżnicowanym poziomie zaburzeń ze spektrum autyzmu, od wspólnych marszów na orientację, aranżowanych zabaw, po „poważne rozmowy o życiu” .