Praca w Spółdzielni socjalnej

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane pracą w Spółdzielni socjalnej, którą współtworzymy wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”. Aktualnie oferta naszej Spółdzielni skupia się głównie na usługach punktu małej poligrafii, w najbliższej przyszłości uruchomione zostaną jednak również inne rodzaje usług. Staramy się zatrudniać głównie osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zapewniamy szkolenia i system komunikacji alternatywnej ułatwiający pracę takim osobom.

Szczegółowych informacji udzielamy indywidualnie zapraszamy do kontaktu.