Samodzielne Atomy

Szanowni Państwo,

Miło nam zaprosić Państwa do udziału
w bezpłatnym projekcie Samodzielne Atomy,
w ramach którego od sierpnia do połowy grudnia 2023 roku udzielimy wsparcia dorosłym (i/lub wchodzącym w dorosłość) osobom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi ze Szczecina i okolic, poprzez zorganizowanie szeregu działań pozwalających na ich usamodzielnienie w życiu codziennym
i zawodowym.

Program ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez realizację działań w czterech uzupełniających się obszarach: motywacyjnym, aktywizacyjnym, poradniczym i integracyjnym.

Oparty o model TEACCH i przekaz wspomagany AAC Pictogram Ideogram Communication, realizowany w czterech obszarach rozwojowych program oferuje działania, które wpływają na rozwiązywanie problemów i zaspokajanie najpilniejszych potrzeb Beneficjentów.

1. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBSZARU MOTYWACYJNEGO

 • działania diagnostyczne,
 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania,
 • zajęcia ruchowe, fizjoterapeutyczne i relaksacyjne,
 • zajęcia ceramiczne z elementami Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • zajęcia terapeutyczne. 

  2. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBSZARU AKTYWIZACYJNEGO

 • praktyczne zajęcia z obsługi komputera,
 • praktyczne zajęcia fotograficzne,
 • praktyczne zajęcia filmowe,
 • zajęcia z animacji komputerowej
 • praktyczne zajęcia w zakresie obsługi punktu ksero,
 • praktyczne zajęcia w zakresie małej poligrafii,
 • praktyczne zajęcia w zakresie konserwacji użytkowej
 • zajęcia z ceramiki artystycznej
 • zajęcia robotyki.

3. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBSZARU PORADNICZEGO

 • szkolenia w zakresie teorii umysłu,
 • szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • warsztaty tworzenia planów i instrukcji wykonawczych,
 • szkolenia w zakresie przepisów sanitarnych, bhp i innych, wynikających ze specyfiki pracy praktycznej,
 • szkolenia w zakresie organizacji czasu i warsztatu pracy,
 • szkolenia w zakresie umiejętności miękkich,
 • szkolenia w zakresie prawa pracy,
 • zajęcia z trenerem personalnym i doradcą zawodowym.

4. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBSZARU INTEGRACYJNEGO

 • spotkania integracyjne w formie wspólnych spotkań, rozmów, spacerów i wycieczek,
 • wspólna nauka gry na instrumentach, różnych form scenicznych i uczestniczenie w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach kulturalnych.

Projekt jest adresowany również ich rodzinom/opiekunom w zakresie poradniczym i wytchnieniowym.

Do miejsc realizacji należą:

 • Siedziba Stowarzyszenia A TO MY oraz
 • punkt ksero i małej poligrafii na terenie Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
  i siedziby Partnerów projektu:
 • Sieci Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych Dzwoneczek oraz
 • I i II Niepublicznej Poradni Konsultacyjno- Szkoleniowej Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”,
 • a także wybrane przestrzenie wystawiennicze i koncertowe.

Zgłoszenia do projektu prosimy kierować:

 • na adres mailowy atomyautyzm@gmail.com w tytule podając:
  „Zgłoszenie do projektu Samodzielne Atomy”
 • lub telefonicznie pod numerem (+48) 501 070 847 lub  (+48) 515 866 425.

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

https://www.facebook.com/pomoctomoc
https://www.facebook.com/grupapzu
https://www.instagram.com/grupa_pzu/
https://pl.linkedin.com/company/pzu

https://www.youtube.com/channel/UCEbeNT989VnMFJN3OhywLuw
http://www.piktogramy.com.pl/

#FundacjaPZU
#edukacja
#kultura
#radoscdziałania
#autyzm
#AAC
#AktywizacjaSzczecin
#InkluzjaSzczecin
#PomocWytchnieniowaSzczecin
#StowarzyszenieATOMY

Z nadzieją, że uda nam się przekonać Państwa do naszej inicjatywy,

Zarząd Stowarzyszenie A TO MY.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *