Edukacja kulturalna dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wycieczki krajoznawcze

„Edukacja Kulturalna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” to przedsięwzięcie edukacyjno-terapeutyczne dla osób wykluczonych ze względu na zdiagnozowaną niepełnosprawność psychiczną. Osoby zaproszone do projektu odwiedzą 10 miejsc  w Szczecinie i okolicach.

Działanie skierowane jest do młodzieży przed 28 rokiem życia, bez względu na stopień niepełnosprawności, legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.  W ramach projektu odbędzie się 10 sesji terapeutycznych realizowanych w placówce Stowarzyszenia, poświęconych 10 wyjściom w miejsca publiczne. Wszystkie wyjścia i spotkania będą dotyczyły łącznych działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

  1. a) działalności rehabilitacyjnej (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej), terapeutycznej- poprzez sesje rehabilitacyjne odbywające się przed wyjściem i po powrocie z wycieczki.
  2. b) działalności w zakresie aktywizacji społecznej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych- poprzez organizację i dokumentację wycieczek.
  3. c) działalności w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych- poprzez organizację wycieczek oraz warsztaty i prelekcje dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 

I WYCIECZKI

Cykliczne wyjścia do różnych ośrodków kultury i miejsc każdorazowo poprzedzone omówieniem „planu wycieczki”.   Każde wyjście kończyć się będzie obejrzeniem „dokumentacji” i „rozmową” o wyprawie. Wyjścia odbywać się będą raz na 3 tygodnie, a ich celem będą następujące miejsca:

LISTA MIEJSC JEST JESZCZE OTWARTA I CZEKAMY NA PROPOZYCJĘ OD OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PROJEKTU

1. Kino Pionier
2. Teatr  Rozmaitości Gwitajcie-przychodził do nas 
3. Oceanarium w Berlinie
4. Muzeum Narodowe w Szczecinie
5. Filharmonia
6. Ogród dendrologiczny w Przelewicach
7. Turystyka artystyczna
8. Cmentarz Centralny
9. Stocznia Szczecińska – warsztaty fotograficzne- fotografia z użyciem teleobiektywu
10. 13 Muz (galeria „Tworzę się”)

 

III WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

  1. WARSZTATY DLA RODZICÓW, PARTNERÓW I OPIEKUNÓW – „KULTURA DOSTĘPNA WSZYSTKIM, czyli o sposobach udostępniania kultury osobom niepełnosprawnych intelektualnie”. Warsztaty skierowane do rodzin osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. Podczas spotkania omówione zostaną sposoby pracy z beneficjentami wycieczek, metody wpierania ich uczestnictwa w kulturze, dostrzeżone na etapie realizacji elementy pozytywne i takie, nad którymi warto popracować w przyszłości. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dokumentacje z poszczególnych wycieczek.

PREZENTACJE  KOŃCOWE – Wystawa prezentująca fotograficzne i filmowe reportaże z wycieczek. Wystawa rozpocznie się wernisażem, podczas którego obecne będą osoby biorące udział w przedsięwzięciu. Podczas otwarcia wystawy odbędzie się krótka prelekcja wprowadzająca do tematyki wystawy. Przez cały czas wystawy dostępne będą broszury informacyjne z opisem tematu wystawy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *